Wsparcie rodzin na Mazowszu - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie -  Portal Gov.pl

Baza instytucji samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom doznających lub zagrożonych przemocą w rodzinie:

 

Instytucja

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej, Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz

tel. 67 345 05 36, tel. 605 566 195

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu - Punkt Konsultacyjny, ul. Południowa 10b, 78-600 Wałcz 

tel. 67 387 16 29

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu, ul. Nowomiejska 4, 78-600 Wałcz

tel. 67 258 00 65

Komenda Powiatowa Policji w Wałczu, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 90A,  78-600 Wałcz 

tel. Oficer Dyżurny - tel. 47 78 49 511, Pogotowie Policyjne: 997 lub 112 

Prokuratura Rejonowa w Wałczu, ul. Kościelna 3, 78-600 Wałcz

tel. 67 25 84 020

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy w Wałczu, ul. Sądowa 3 78-600 Wałcz

tel. 67 250 19 54

Zespoły Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Wałcz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu, ul. Nowomiejska 4 78-600 Wałcz 

tel. 67 258 00 65

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu - Czasowe Miejsce Pobytu dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Wałczu, Plac Wolności 1

tel. 67 258 44 71

Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Wałczu prowadzona przez Fundację Planeta Kreatywna Fundacja Planeta Kreatywna 

tel. 503 189 936

Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ, ul. Kościuszkowców 10, Wałcz

tel. 67 387 37 21

Klub Abstynenta „Korona” w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz

GRUPA AA KORONA (osoby z problemem alkoholowym)

tel. 67 258 03 58

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii św. Antoniego w Wałczu, ul. Orla 11, 78-600 Wałcz

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii św. Mikołaja w Wałczu, ul. Papieża Jana XXIII 13, 78-600 Wałcz 

 

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Centrum Charytatywno – Opiekuńcze, ul. Okulickiego 22, 78-600 Wałcz

tel. 532-460-223

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

tel. 801-12-00-02