REJESTR PROGRMÓW  I PROJEKTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO P6 STOKROTKA 2023/24

Publiczne Przedszkole nr 6 „Stokrotka ” Programy realizowane we wszystkich grupach w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego –  rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r  ( Dz. U.  z 2017, poz.356 oraz z 2018 r. poz.  1679)