Aktualności - Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach

 

 

 Ogólnopolski projekt edukacyjny

 

Covidowe zdrowe love!

Założenia projektu:

Czas pandemii dobitnie pokazał jak negatywny wpływ na samopoczucie mają izolacja społeczna, ograniczenie ruchu oraz nieodpowiednia dieta. Niestabilna sytuacja w kraju i na świecie dodatkowo nasiliły obawy dorosłych i dzieci związane ze zdrowiem. Działania w projekcie "Covidowe zdrowe love" mają na celu poprawę zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego przedszkolaków. Projekt zrodził się z potrzeby uświadomienia dzieciom i ich rodzicom tego, w jaki sposób należy dbać o zdrowie swoje oraz najbliższych. Projekt skupia się na trzech aspektach zdrowia: wpływie odżywiania na zdrowie, wpływie ruchu na zdrowie oraz higienie zdrowia psychicznego.

Projekt jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz z kierunkami realizacji polityki oświatowej 2021/2022:

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Rodziców prosimy o pisemną zgodę uczestnictwa w projekcie (zgody otrzymają państwo u nauczycielek w grupie)

Cel główny:

Kształtowanie świadomości dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Cele szczegółowe:

Uświadamianie wpływu zdrowej diety na organizm człowieka,

Uświadamianie wpływu aktywności fizycznej na zdrowie,

Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci,

Utrwalanie nawyków związanych z higieną ciała i psychiki,

Rozwijanie umiejętności w zakresie nazywania emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, lękami,

Wdrożenie metod wspomagających uważność,

Współdziałanie z organizacjami wspomagającymi zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci,

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe pomysły na aktywności związane z szeroko pojętym zdrowiem.

 

 

Grupa Motylki

Gofry dyniowe

 Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, jedzenie i w budynku    Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko, stoi, siedzi i w budynku

 

Co miesiąc gratka- pyszna kanapka

 

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, jedzenie i w budynku

Kącik warzywno- owocowy 

Może być zdjęciem przedstawiającym stoi i w budynku 

Piramida zdrowia

Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko, siedzi, stoi i w budynku

Sok warzywno owocowy

Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko, siedzi, stoi i w budynku

 

Grupa Poziomki

Gofry dyniowe

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, dziecko, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku   Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, dziecko, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku

 

Grupa Stokrotki

Gofry

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, dziecko, ludzie stoją i w budynku    Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko, siedzi, stoi i w budynku

Koktajl warzywno owocowy

 

Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko, siedzi i stoi

Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko, siedzi i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko, siedzi i stoi

Grupa Ważki

 

Przygotowanie soku owocowo- warzywnego

 

 

Grupa Biedronki

 

Pieczenie chleba

Sok warzywno owocowy 

 

Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko, stoi, siedzi i w budynku 

 

  Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko, siedzi, stoi i w budynku      Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko, stoi, jedzenie i w budynku

Sok warzywno owocowy  

 

Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko, stoi i w budynku

 

Dyniowe święto - praca plastyczna  

Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko, siedzi i w budynku   Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko i stoi  

 

Grupa Jeżyki 

Koktajl owocowy

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i w budynku  Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko, siedzi, stoi i w budynku

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 22, wrzesień 2021 20:16 Maja Kiedrowska
Artykuł został zmieniony. środa, 22, wrzesień 2021 20:16 Maja Kiedrowska
Artykuł został zmieniony. środa, 29, wrzesień 2021 19:43 Maja Kiedrowska
Artykuł został zmieniony. środa, 29, wrzesień 2021 19:43 Maja Kiedrowska
Artykuł został zmieniony. sobota, 13, listopad 2021 08:51 Maja Kiedrowska