Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Publicznym Przedszkolem nr 6 w Wałczu

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.

W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku (doc, 34KB) o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Publicznego Przedszkola nr 6 w Wałczu
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, powiadomienie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nastąpi w ciągu 2 miesięcy.

Publiczne Przedszkole nr 6 w Wałczu może odmówić udzielenia informacji niejawnych, określonych w ustawie z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych lub innych ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji o odmowie udostępnienia informacji.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
wniosek o udzielenie informacji publicznej doc 33.00 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 07, sierpień 2017 08:28 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, sierpień 2017 08:31 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, październik 2017 11:39 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, październik 2017 11:50 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10, październik 2017 11:50 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, październik 2017 11:51 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 24, marzec 2021 17:38 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. środa, 24, marzec 2021 17:49 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. środa, 24, marzec 2021 17:50 Elżbieta Iwańska