Potrzebne dane do wypełnienia PIT-u:

Numer KRS: 0000270261

Cel szczegółowy 1%:     P6 STOKROTKA WAŁCZ 9665