Herbapol

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GODZINY

PRZEBIEG

6.30-8.00

- schodzenie się dzieci, mycie rąk, zabawy samodzielne inspirowane pomysłami dzieci;

-  rozmowy indywidualne;

-  zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz   indywidualne       z wczesnego wspomagania rozwoju;

-  praca indywidualna lub w zespołach z nauczycielem o charakterze obserwacyjnym,   stymulującym, korekcyjnym;

- zabawy integrujące, artykulacyjne, ortofoniczne, zajęcia dodatkowe;

8.00- 13.00

- ćwiczenia poranne

- czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne;

- spożywanie posiłków z zachowaniem kultury ( 8.15 śniadanie, 11.30 obiad)

- zajęcia edukacyjne z całą grupą

- zajęcia z języka angielskiego

- zabawy dydaktyczne, tematyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, eksploracyjne,   tradycyjne i kołowe ze śpiewem,

-zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (orientacyjno- porządkowe, bieżne, zabawy z elementem równowagi, skoczne, z czworakowaniem, pełzaniem i toczeniem się, rzutne, chwytne  z celowaniem i toczeniem, zabawy z elementem wspinania się, zabawy z elementem skoku  i podskoku, zabawy i gry kopne, zabawy kształtujące postawę, zabawy przeciw płaskostopiu, zabawy terenowe);

- spacery i wycieczki;

- słuchanie utworów literatury dziecięcej, także poezji, muzyki relaksacyjnej

- odpoczynek poobiedni na leżakach w grupach młodszych, relaks  i zabawy z niewielką intensywnością ruchu w grupach starszych;

-praca indywidualna, stymulacyjna dostosowana do możliwości dzieci;

13.00- 13.50

- zabawy i ćwiczenia utrwalające;

-  zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz   indywidualne z wczesnego wspomagania rozwoju do godziny 16.00

-zabawy dowolne, samodzielne inspirowane pomysłami dzieci

- zajęcia dodatkowe (religia )

14.00- 14.20

-  podwieczorek oraz zabiegi higieniczne;

14.20- 16.00

- zabawy utrwalające z całą grupą, w małych zespołach, indywidualne;

- zabawy samodzielne, dowolne, terenowe;

- rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.