Potrzebne dane do wypełnienia PIT-u:

Numer KRS: 0000270261

Cel szczegółowy 1,5%:     P6 STOKROTKA WAŁCZ 9665

Program PIT do pobrania lub oświadczenie emeryta/ rencisty na stronie: https://fsmm.pl/9665/publiczne_przedszkole_nr_6_stokrotka_w_walczu