dane przedszkola

Herbapol

 

W Publicznym Przedszkolu Nr 6 "STOKROTKA" w Wałczu zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni w liczbie wynikającej z czasu pracy i ilości oddziałów oraz pracownicy administracyjno - obsługowi.

 Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane bardzo wysokie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami. Tryb zatrudniania oraz warunki pracy poszczególnych pracowników określają odrębne przepisy.

Dyrektor przedszkola ustala poszczególnym pracownikom na piśmie ich zakresy czynności. Obowiązki nauczycieli określone są w § 34-39 STATUTU. Zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych określony jest w § 40 STATUTU.

 

Pracownicy Publicznego Przedszkola Nr 6 ,,STOKROTKA” 

 w roku szkolnym 2020/21

 

dyrektor – mgr Elżbieta Iwańska

 

W budynku Aleja Tysiąclecia 21 na pierwszym piętrze znajdują się trzy grupy:

 

 

BIEDRONKI

 

Najmłodsza grupa „Biedronki” – Wychowawcą jest  mgr Justyna Woźniak, nauczyciel kontraktowy. Pani Justyna trzeci rok kontynuuje staż na nauczyciela mianowanego. Posiada dodatkowe kwalifikacje i prowadzi zajęcia z języka angielskiego i logopedii.

Drugim wychowawcą jest Pani Malwina Kopeć, posiada dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z rytmiki.

 W pracy wspiera je pomoc nauczyciela Anna Zys.

 

 

MOTYLKI

 

W grupie  „MOTYLKI” : Wychowawcą jest mgr Karolina Falkowska nauczyciel mianowany – posiadająca dodatkowe kwalifikacje do terapii dzieci – prowadząca zajęcia korekcyjno – kompesacyjne.

Drugim wychowawcą jest mgr Emilia Koper, posiadająca dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Pani Emilia rozpoczyna staż na nauczyciela kontraktowego.

Zajęcia z języka angielskiego w formie zabaw dwa razy w tygodniu w prowadzi mgr Justyna Woźniak.

W pracy dydaktyczno - wychowawczej wspiera i dba o bezpieczeństwo dzieci pomoc nauczyciela Pani Irena Opaluch.     

    

 

POZIOMKI

 

 

W grupie „POZIOMKI” pracują dwie nauczycielki : 

Wychowawcą jest nauczyciel kontraktowy mgr Elwira, Ewa Brożek nauczycielka specjalistka od terapii - posiadająca dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacji i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Pani Ewa Brożek  drugi rok kontynuuje staż na nauczyciela mianowanego.

Drugim wychowawcą jest Pani Malwina Kopeć, posiada dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z rytmiki.

 Zajęcia z języka angielskiego w formie zabaw dwa razy w tygodniu  prowadzi mgr Justyna Woźniak.

W pracy dydaktyczno - wychowawczej wspiera i dba o bezpieczeństwo dzieci pracownik prac lekkich Pani Beata Ważna.     

 

 

W budynku Aleja Tysiąclecia 19 na parterze znajdują się dwie grupy:

 

 

JEŻYKI

 

 

W grupie „JEŻYKI” pracuje dwóch nauczycieli :

Wychowawcą jest mgr Anna Honczaruk – nauczyciel mianowany, społeczny zastępca dyrektora.

Drugim wychowawcą jest nauczyciel kontraktowy mgr Malwina Białek- Górska.

 Zajęcia z języka angielskiego w formie zabaw dwa razy w tygodniu we wtorki   i czwartki prowadzi mgr Monika Godlewska.

 W pracy wychowawców wspiera oraz dba o bezpieczeństwo dzieci pracownik prac lekkich Pani Magdalena Jarych.  

 

 

 

ŻABKI

 

W grupie „ŻABKI” pracują dwie nauczycielki: wychowawcą jest mgr Agnieszka Czyżowska, która kontynuuje trzeci rok staż na nauczyciela dyplomowanego.  Pani Agnieszka posiada dodatkowe kwalifikacje i prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz terapii ręki.

 Drugim wychowawcą jest mgr Elżbieta Iwańska nauczyciel dyplomowany dodatkowo oligofrenopedagog.

Zajęcia z języka angielskiego w formie zabaw dwa razy w tygodniu we wtorki    i czwartki prowadzi mgr Monika Godlewska.

W pracy wychowawców wspiera i dba o bezpieczeństwo dzieci  pracownik prac lekkich Pani Monika Cebula.

 

W budynku Aleja Tysiąclecia 19 na pierwszym piętrze znajdują się trzy grupy:

 

PSZCZÓŁKI

 

W grupie „PSZCZÓŁKI – wychowawcą jest nauczyciel mianowany mgr Marzena Frelkowska – Lasota posiadająca dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych - oligofrenopedagog.

Drugim wychowawcą jest Pani mgr Anna Szałapska, posiadająca kwalifikacje do prowadzenia dodatkowych zajęć z religii.

Zajęcia z języka angielskiego w formie zabaw dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki  prowadzi mgr Monika Godlewska. 

Wychowawców wspiera i dba o ich bezpieczeństwo pracownik prac lekkich pani Monika Cyrklewicz.

 

 

 

 

WAŻKI

 

W grupie  „WAŻKI” wychowawcą jest mgr Danuta Blinkiewicz nauczyciel dyplomowany.

Drugim  wychowawcą jest nauczyciel kontraktowy Maja Kiedrowska, kontynuująca trzeci rok  staż na nauczyciela mianowanego nasza specjalistka od technologii informatycznej i terapii dziecka. Posiada dodatkowe kwalifikacje i prowadzi zajęcia z logopedii, oraz z plastyki dla dzieci uzdolnionych. 

Zajęcia z języka angielskiego w formie zabaw dwa razy w tygodniu we wtorki    i czwartki prowadzi mgr Monika Godlewska.

W systematycznej pracy oraz w trosce  o bezpieczeństwo dzieci wspierają  je pracownice prac lekkich Pani Monika Cyrklewicz i Pani Małgorzata Klimont.

 

STOKROTKI


W grupie „STOKROTKI” : 

Wychowawcą jest mgr Monika Godlewska nauczyciel kontraktowy kontynuująca trzeci  rok staż na nauczyciela mianowanego. Pani Monika posiada dodatkowe kwalifikacje i prowadzi zajęcia z języka angielskiego dwa razy w tygodniu we wtorki i w czwartki.

 Drugim wychowawcą jest mgr Paula Łazuka nauczyciel kontraktowy.

W pracy i trosce o bezpieczeństwo dzieci wspiera je pracownik prac lekkich pani Małgorzata Klimont, która dba również o profesjonalne dekoracje przedszkolne.

 

Katecheza dwa razy w tygodniu dla chętnych dzieci na pisemny wniosek rodzica prowadzi Pani Anna Szałapska

(wzór wniosku dostępny jest na naszej stronie BIP- zajęcia dodatkowe)

 

Planowanie smacznych posiłków, opłaty za przedszkole – referent Pani Lilla Dmitruk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

O nasze remonty, plac zabaw i profesjonalne naprawy troszczy się konserwator – Pan Andrzej Stolerzewski.

 

 

 

 

 

  

Publiczne Przedszkole nr 6 „ STOKROTKA ” w Wałczu pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 16.00. Realizacja podstawy programowej odbywa się           w godzinach 8.00 - 13.00.

Czas pracy przedszkola określa się nie mniej niż 5 godzin i nie więcej niż 9,5 godzin dziennie.

Godzina pracy nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć z dziećmi tj. wychowawczo-dydaktycznych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

    z dziećmi w wieku 3 - 4 lat ~ 15 minut,
    z dziećmi w wieku 5 - 6 lat ~ 30 minut.

Publiczne Przedszkole Nr 6 "STOKROTKA" w Wałczu
Aleja Tysiąclecia 21
78 - 600 Wałcz

Telefon (67) 2583908
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Potrzebne dane do wypełnienia PIT-u:

Numer KRS: 0000270261

Cel szczegółowy 1%:     P6 STOKROTKA WAŁCZ 9665

Nazwa podmiotu:

Publiczne Przedszkole Nr 6 "STOKROTKA" w Wałczu

 

Dyrektor :

 

Elżbieta Iwańska

NIP:

765-167-69-20

REGON:

570259073

Lokalizacja:

województwo Zachodniopomorskie, gmina Wałcz

Adres:

Aleja Tysiąclecia 21, 78-600 Wałcz

Telefon:

(67) 258 - 39 - 08

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek 6:30-16:00

Numer konta bank.:

18 1240 3712 1111 0010 2878 0633